Bóng đèn máy chiếu Epson ELPLP75

3.105.000

Dùng để thay thế bóng đèn cho máy chiếu Epson PowerLite EB-1940W, EB-1945W, EB-1950, EB-1955, EB-1960 và EB-1965.