Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H230

– Công suất: 230W UHP
– Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-VW300ES.
– Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước