Bóng đèn máy chiếu Sony LKRX-2042A

2.550.000

– Công suất: 4.2 kW Xenon
– Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: SRX-T420, SRX-T423.
– Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước