Đầu phát Himedia Q10 Pro Lite

Đầu phát Himedia Q10 Pro Lite dòng Android TV Box HD 3D chuyên nghiệp cho máy chiếu TV, tích hợp đa cổng kết nối HDMI, USB,