USB wireless Panasonic ET WML 100

2.000.000

Tiêu chuẩn: IEEE802.11 b/g/n

Dãy tần số: 2,412 – 2,462 MHz

Bảo mật: WPA2-PSK(AES)

Giao diện (interface): USB 2.0

Khối lượng: 13 gram.