USB Wireless Sony IFU-WLM3

1.859.000

Thiết bị kết nối Wireless cho các dòng máy chiếu SONY có cổng USB loại A:

Máy chiếu tương thích: VPL-W127, VPL-DX127, VPL-DX147, VPL-EW235, VPL-EW255, VPL-EW295, VPL-EW315, VPL-EW345, VPL-EW348, VPL-EX235, VPL-EX255, VPL-EX295, VPL-EX315, VPL-EX345, VPL-EX435, VPL-CH350, VPL-CH355, VPL-CH370, VPL-CH375.