Thiết bị hội nghị truyền hình Lifesize Icon 500

  • Hình ảnh và âm thanh đạt đến chất lượng cao nhất hiện tại trong dòng sản phẩm HNTH 4K và Hires Audio;
  • Hiển thị song song hình ảnh nhiều điểm cầu cùng 1 lúc giúp người dùng dễ theo dõi những nơi khác;
  • Camera PTZ tích hợp với zoom 5x
  • Có thể triển khai trên nền tảng Cloud hoặc Onpremise
  • Điều khiển màn hình cảm ứng trực quan Giảm sự lộn xộn trên mặt bàn và quản lý các cuộc gọi âm thanh, web và video Lifesize từ Lifesize® Phone ™ HD