Lifesize Share

Thiết bị chia sẻ không dây của Lifesize kết nối với presentation port của hệ thống hội nghị trực tuyến, thâm chí chỉ là một công HDMI trống của màn hình phòng họp cũng có thể kết nối được và cho phép người dùng chia sẻ không dây trong bất kỳ phòng nào.

Tất cả những gì người dùng phải làm đó chính là bước vào phòng họp và đi tới URL nơi họ có thể cập nhật bản thuyết trình của mình sau đó các bản thuyết trình sẽ được chuyển tiếp liền mạch. Không còn việc cuộc họp bị dán đoạn bởi phải chuyền tay sợi cáp kết nối, không còn phải nhờ đến IT giúp bạn thực hiện việc chia sẻ thông tin.