Hội nghị truyền hình Lifesize Multipoint

  • Trình diễn liên tục độ nét cao HD (1280×720, 720p)
  • Trộn đồng bộ tín hiệu các cuộc gọi HD, SD và Desktop với chức năng chức năng chuyển mã
  • Khả năng cấp phát HD
  • Phần mềm Hỗ trợ – Mở rộng hội thảo đa điểm miễn phí (chỉ có ở LifeSize)

+ Tham gia hội thảo từ xa bằng PC/Laptop

+ Giám sát quá trình hội thảo từ xa bằng Web

  • Video, Audio thời gian thực, data và chat cho tất cả các bên tham dự
  • Hỗ trợ Mac và Windows