Lifesize Room 220i

  • HD 1080p30 cho truyền tải hình ảnh thông thường
  •  HD 720p60 cho chuyển động mượt mà nhất với độ trễ thấp
  • Kết nối 8 điểm đồng thời với cầu nối đa điểm MCU tích hợp sẵn