Hội nghị truyền hình Lifesize Icon 800

Chất lượng HD cho trải nghiệm hội nghị truyền hình ưu việt

  • Đầu vào video 4 x DVI-I hỗ trợ nhiều camera và máy tính
  • HD 1080p60 video
  • 1080p data

Giao diện dễ dàng cho đội ngũ IT

  • Nút reset phía trước
  • LED phía trước
  • IR phía trước
  • LifeSize Phone