Thiết bị hội nghị truyền hình Lifesize Icon 700

  • Hình ảnh và âm thanh đạt đến chất lượng cao nhất hiện tại trong dòng sản phẩm HNTH 4K và Hires Audio
  • Zoom quang học lên đến 12X – Zoom Digital lên đến 20X
  • Chất lượng âm thanh vượt trội thông qua âm thanh Opus siêu băng rộn
  • Có thể triển khai trên nền tảng Cloud hoặc Onpremise