Hội nghị Lifesize Camera S

Với độ phân giải 1080p60, camera S cung cấp hình ảnh giàu màu sắc, có thể kiểm soát tốt nhất trong điều kiện ánh sáng yếu. Độ zoom 3x, thích hợp cho sử dụng kèm với dòng Icon Series như Icon 600 hoặc Icon 800.