Đầu phát HiMeDia Q8 IV

1.700.000

Hỗ trợ ISO Bluray và 3D ISO Bluray 4k giải mã được chuẩn nén H.265
Tính năng HiControl biến điện thoại của bạn thành remote điều khiển.